___ NGHĨA NHÂN VẸN NGUYỀN ___ Khoán Thủ Xuyên Tâm MUỐN tu tỉnh ĐỪNG tham danh lợi CHO giúp nghèo tâm

___ NGHĨA NHÂN VẸN NGUYỀN ___
(Khoán Thủ Xuyên Tâm)
...
MUỐN tu tỉnh ĐỪNG tham danh lợi,
CHO giúp nghèo tâm khởi NÊN duyên.
TÀI san sẻ giấu LẶNG yên,
ĐỨC lành chẳng LẼ khoe tiền khắp nơi.
VẸN nhơn Đạo LÀM người mới giỏi,
TOÀN nhịn THINH diệt thói ganh đua.
TÁNH vui nhỏ nhẹ KHI đùa,
TÂM hiền CẦN nhẫn hơn thua được gì.
PHẢI vẹn nghĩa XUẤT kỳ đức cả,
LUYỆN trí thần THỂ hóa hư không.
SẮC tình Đạo HỮU đại đồng,
SON tâm HÌNH hảo một lòng hóa duyên.
NGHĨA là chẳng NÓI phiền kẻ khác,
TÌNH thương YÊU mẫn đạt tánh linh.
ĐỪNG NÊN LẶNG LẼ LÀM THINH,
KHI CẦN XUẤT THỂ HỮU HÌNH NÓI YÊU.
...
(25 - 08 Đinh Dậu, nhằm 14 - 10 - 2017)
...VŨ PHONG...
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan